Neúspěch tablety

úvod

Antikoncepční pilulka je široce používaný lék, který mnoho žen používá pro antikoncepci. Protože, stejně jako jiné léky, je metabolizován tělem, různé okolnosti a některá další léčiva mohou přípravek snížit. Pokud žena vezme pilulku, měla by být informována o všem, co může vést k oslabení účinku. Po určitou dobu může být nutná dvojitá antikoncepce.

Jak zjistím, že pilulka nefunguje?

Neexistují žádné obecné známky toho, že pilulka nefunguje. Bohužel, jediným jistým příznakem toho je těhotenství, které může být patrné v raných stádiích prostřednictvím určitých známek těhotenství. Jinak ani účinnost pilulky, ani její neúčinnost nebudou patrné zvláštními znaky.
Je proto velmi důležité důsledně užívat pilulku a být si vědom všech interakcí s jinými léky, které by mohly vést k oslabení účinku. Pouze tak lze zajistit optimální účinek.
Pokud zapomenete jednu nebo více tablet, pokles hladiny hormonů se může projevit špinením. Skvrny však mohou nastat také jako obecný vedlejší účinek tablety, a to i při pravidelném používání. Tento příznak by proto neměl být považován za jisté znamení toho, že pilulka nefunguje.
Velmi neisté ženy, které nechtějí věřit účinku pilulky, i když jsou svědomitě užívány, by se měly od svého gynekologa dozvědět více o dalších nebo dalších možnostech antikoncepce.

Přečtěte si také: Ovulace i přes pilulku

příčiny

Jsou různé příčiny což může vést k oslabení nebo ztrátě účinnosti tablety. Tyto zahrnují:

  • Léky
  • průjem
  • Zvracení

Drogy, které ovlivňují způsob, jakým prášky fungují

Při užívání několika léků byste měli vždy věnovat pozornost možným interakcím. Účinky tablety mohou být také ovlivněny některými léky.

Četné léky mohou vést k oslabenému účinku nebo ke ztrátě účinnosti pilulky, pokud se užívají současně.
Níže jsou uvedeny některé léky, u kterých bylo prokázáno, že mají tento účinek. Abyste se ujistili, že lék neovlivňuje účinek pilulek, je před zahájením léčby nejlepší poradit se s lékařem nebo si pozorně přečíst příbalovou informaci, abyste získali informace o interakcích. Účinky pilulky mohou být ovlivněny mimo jiné:

  • Antidepresiva, včetně přípravků na třezalku
  • projímadlo
  • Léky na poruchy metabolismu lipidů
  • Různá antibiotika
  • Léky na epilepsii
  • Antimykotika
  • Různé léky na chemoterapii

Přečtěte si o tom více: Které léky ovlivňují způsob, jakým pilulka působí?

Antibiotika

Nějaký Antibiotika mohou účinek pilulka postihnout. Je tomu tak proto, že některé přípravky stimulují produkci určitých enzymů v játrech, které se pak pilulka stále více rozkládá. To může způsobit, že ztratí svou účinnost.
To však neplatí pro všechna antibiotika. Ženy, které používají antikoncepční pilulky a kterým je předepsáno antibiotikum pro nemoc, by tedy měly určitě zjistit, zda jsou také Interakce může přijít s pilulkou. Tyto informace mohou být vyžádány přímo od ošetřujícího lékaře nebo jsou uvedeny v příbalové informaci pro antibiotikum.
V příbalovém letáku k lékům najdete informace o jakýchkoli interakcích s jinými léky. Pokud by antibiotikum ohrozilo bezpečnost pilulky, je to tam výslovně uvedeno.
S antibiotiky, která ovlivňují způsob, jak pilulka funguje, existuje jedno další antikoncepce označeno kondomem. Další antikoncepční prostředek by měl být používán od prvního dne užívání antibiotika. Aby byla bezpečná, měla by být používána dvojitá antikoncepce nejméně dalších sedm dní nebo po zbytek stávajícího cyklu.

Přečtěte si také naše téma Antibiotické vedlejší účinky

Vliv tablety na průjem

Pokud máte průjem, nemusí pilulka správně fungovat. Hnačka může znamenat, že ne všechna účinná látka v tabletě může být absorbována střevem, ale část z ní se vymývá průjmem. Zejména pokud průjem trvá déle a toto období je několikrát ovlivněno užíváním pilulky, lze očekávat ztrátu účinnosti pilulky.
Pokud průjem nastane teprve několik hodin po užití tablety, lze předpokládat, že přípravek byl stále absorbován střevem. To však není jisté. Pokud se tedy vyskytne průjem, měla by být jako bezpečnostní opatření po zbytek stávajícího cyklu použita druhá metoda antikoncepce, například kondom.

Přečtěte si více k tématu: Průjem po užití tablety

Účinek tablety na zvracení

V Zvracení může dojít ke ztrátě účinnosti tablety. V závislosti na tom, jak dlouho uplynulo od posledního příjmu pilulky, může dojít ke zvracení, a proto nemusí být účinná.
Tablet nelze ve zvracení vždy rozpoznat. Pokud byla poslední pilulka před několika hodinami, lze předpokládat, že již byla absorbována střevem. Protože to však není jisté, v případě zvracení další metoda antikoncepce jako je kondom, kterému je třeba zabránit po zbytek cyklu. To platí zejména v případě, že zvracení trvá dlouhou dobu a je ovlivněno několikrát užívání tablety. V tomto případě lze předpokládat oslabený účinek tablety.

Ovlivní alkohol způsob fungování pilulek?

Podle alkohol bude účinek antikoncepční pilulky nedotčeno. Ženy, které pilulku užívají, se tedy nemusí vzdát alkoholu. Alkohol je relevantní pouze v případě jednoho vyvolané zvracení. Zvracení může - v závislosti na tom, kdy je tableta přijata - ji znovu rozbít a ztratit účinek. Je nezbytné tomu věnovat pozornost a v tomto případě dodatečně používat kondom po zbytek cyklu.

Ztráta účinnosti pilulky v důsledku stresu?

stres sám o sobě ovlivňuje Žádný účinek pilulky. Stres však může vést k nežádoucím vedlejším účinkům na tělo.
Například u některých lidí se pod stresem rozvine průjem. Ty zase mohou narušit účinnost pilulky, protože je možné, že ne všechna aktivní složka v pilulce může být absorbována střevem, ale je vypláchnuta průjmem. Je nezbytné tomu věnovat pozornost a v tomto případě navíc po zbytek současného cyklu, např. být zabráněno kondomy. Samotný stres samotný, který existuje bez dalších příznaků, jako je průjem, neočekává, že by účinek pilulky oslabil.