Anatomický zub

Synonyma

Zuby, zubní korunka, kořen zubu, zubní sklovina, dásně

Lékařský: Dens

Angličtina: zub

úvod

Anatomie je věda, která se zabývá tvarem a konstrukcí těla a jeho částí. To, co platí pro celé lidské tělo, lze aplikovat také na jeho jednotlivé části, včetně zubu.
Zuby lze zhruba rozdělit na korunu, krk a kořen.

Tady se dostanete Zubní lékařství.

Obrázek zub

Obrázek zařízení pro podepření zubu a jemné struktury zubu: zepředu (A) a schematický řez (B)

a - zubní korunka - Corona dentis
b - zubní krk - Cervix dentis
c - kořen zubu - Radix dentis

 1. Zubní sklovina -
  Enamelum
 2. Dentin (= dentin) -
  Dentinum
 3. Zubní vláknina v zubní dutině -
  Buničina dentis v Cavitas dentis
 4. Žvýkačky -
  Gingiva
 5. Kořenový kanál
 6. Cement -
  Cementum
 7. Kořenová kůže - Periodontium
 8. Otevření špičky kořene zubu -
  Foramen apicale dentis
 9. Nervová vlákna
 10. Alveolární kost (uložení zubů
  Část čelisti) -
  Pars alveolaris
  (Alveolární proces)
 11. Cévy
 12. Špička zubního kořene -
  Vrchol špice
 13. Bod rozdělení kořenů zubů
  (Vidlička) - Rozvětvení
 14. Zubní brázda

Přehled všech obrázků Dr-Gumpert naleznete na: lékařské ilustrace

Koruna zubu

Rozlišuje se mezi viditelnou a neviditelnou částí zubu. Viditelná část, která stojí nad dásněmi a vyčnívá do ústní dutiny, se nazývá zubní korunka. Nejvzdálenější vrstva, tak řečeno povlak koruny, je smalt, ze kterého se skládá Hydroxyapatit, anorganický materiál, který obsahuje pouze 1 až 2% organických látek. Hydroxylapatit má prizmatickou strukturu, což mu poskytuje určitou průhlednost.
Zubní sklovina je nejtěžší látkou v těle. Pod sklovinou je druhá, mnohem měkčí vrstva zvaná dentin. Dentin nebo dentin je mnohem měkčí než sklovina, ale je těžší než kosti a prostupuje jemnými dentinovými tubuly, ve kterých dochází k prodloužení buněčných procesů vytvářejících kosti. Obě vrstvy nejsou zásobovány krví. Nelze je tedy obnovit, pokud je tělo poškozeno.
Buničina je umístěna přímo uvnitř zubu, vlákniny volal. Buničina obsahuje pojivovou tkáň, krevní cévy a nervy a je spojena s celým organismem. Tvar buničiny je zhruba podobný tvaru dentinu. S věkem se buničina zmenšuje v důsledku přidání sekundárního dentinu.

Přečtěte si více k tématu: Zubní korunka

Zubní krk

Obrázek zuby

Část zubu mezi korunou a kořenem se nazývá zubní krk. Je to část zubu, která je normálně pokryta dásněmi všude kolem, při přechodu z korunky zubu na kořen zubu. V tomto bodě se také nachází žvýkačkaSulcus), na kterém se bakteriální usazeniny nejprve usadí a které jsou proto zvláště náchylné k zubnímu kazu.
Přečtěte si také bolest u krku

Přečtěte si více o tomto tématu: Zubní krk

Tvar koruny a počet kořenů

Jednotlivé zuby mají při přípravě jídla různé úkoly (viz také: Výživa). Jména jsou stejná v horní a dolní čelisti, takže máme 4 klínovité řezáky pro každou polovinu čelisti (Incisivi), Každý po 2 špičáky (Canini) Každý 4 malé stoličky (Premoláři) 4 stoličky (Stoličky). Existují také 2 takzvané zuby moudrosti. Trvalá sada zubů dospělého zahrnuje celkem 32 zubů. Počet kořenů se však v horní a dolní čelisti částečně liší. Všechny řezáky a špičáky mají v obou polovinách čelisti pouze jeden kořen. Naproti tomu první má v horní čelisti Třenový zub dva a druhý kořen. Stoličky mají tři kořeny. V dolní čelisti mají stoličky pouze dva kořeny. Počet kořenů v zubech moudrosti se může lišit mezi jedním a čtyřmi kořeny. Povrchy premolárů a stoliček jsou vybaveny hroty a drážkami. Tento povrchový design podporuje sekání potravin. Viz také ortodoncie.

Kořen zubu

Neviditelnou součástí zubu je kořen zubu, který je umístěn v alveolus je umístěn. Skládá se z dentinu s tenkou vnější vrstvou, zubního cementu. Vlákna pojivové tkáně, periodontální membrána (Periodontium) připojte cement ke kosti a upevněte jej do objímky. Periodontium je proto upevňovací a závěsné zařízení, které musí odolat enormnímu žvýkacímu tlaku. Uvnitř zubního kořene vede tzv. Kořenový kanál, ve kterém krevní cévy a nervová vlákna z buničiny běží až do konce kořene, vrcholu, kde se objevují, a tak navazují spojení s celým organismem. V případě zubů s jedním kořenem je to rovné, zatímco v případě zubů s více kořeny mohou být kořeny víceméně mírně zakřivené.

Přečtěte si více k tématu: Kořen zubu

Mléčné zuby

Struktura a tvar listnatého chrupu odpovídá strukturám a tvaru trvalého chrupu. S výjimkou, že Premoláři chybí, na jejich místě jsou Opadavé stoličky. Neexistují také žádné zuby moudrosti. Kvůli nedostatku zubů sestává opadavý chrup pouze z 20 zubů. Samozřejmě jsou Mléčné zuby mnohem menší a jednotlivé vrstvy skloviny a dentinu mnohem tenčí, díky čemuž jsou také náchylnější Zubní kaz Napájení. Kořeny mléčných zubů jsou postupně reabsorbovány, dokud nezůstanou pouze korunka a zub nevytváří prostor pro stálý zub.

Obrázek diagramu zubů FDI pro horní a dolní čelist

I - pravá horní čelist -
1. kvadrant (11-18)
II - levá horní čelist -
2. kvadrant (21–28)
III - dolní čelist vlevo -
3. kvadrant (31-38)
IV - dolní čelist vpravo -
4. kvadrant (41–48)

 1. 1. Řezitel -
  Dens incisivus I
 2. 2. řezák -
  Dens incisivus II
 3. Psí zub -
  Dens caninus
 4. 1. molární zub
  Přední zub (premolární) -
  Dens premoralis I.
 5. 2. Přední molár
  Přední zub (premolární) -
  Dens premoralis II
 6. 1. molární zub -
  Dens molaris I
 7. 2. molární zub -
  Dens molaris II
 8. Zub moudrosti (= 3. mol) -
  Dens molaris tertius
  (Dens serotinus)


  1. - 3. jsou přední zuby
  (3 za kvadrant)
  4. - 8. jsou stoličky
  (5 za kvadrant)

Přehled všech obrázků Dr-Gumpert naleznete na: lékařské ilustrace

Psí

Z psí (lat. Dens caninus, „Psí zub„) Je ve tvaru kužele zub v chrup za řezáky a před premoláry (Premoláři).
Označení jako psí označuje v tomto bodě jasné zalomení zubního oblouku. V horní čelisti je pes špičkovým zubem Maxilární kost (Horní čelist). Lidé mají jeden psí zub na polovinu čelisti v horní a dolní čelisti, takže celkem 4 psí zuby.
Je vždy ve třetí poloze a je největším zubem v přední oblasti. Každý špičák tvoří přechod Přední zuby (Řezáky) do Zadní zuby (Stoličky). Psí je již v Mléčné zuby První průlom zubu nastává asi za 1,5 roku.

Erupce trvalých špičáků se provádí kolem 11 let. Každý pes má jeden Kořen zubukterý obsahuje kanál. Některé z těchto kořenů jsou poněkud zploštělé. Horní špičáky mají také zřetelný kořenový rys se zakřivením na špičce kořene.
V dolních špičkách chybí oba rysy. Kořeny dolních špičáků jsou kratší, takže zde Zubní korunky o něco delší než kořeny. Místo žvýkací plochy má koruna psů pouze špičku hrotu (Špička psů) se dvěma krátkými břity.

Na rozdíl od řezáků jsou žvýkací plochy špičáků rozděleny na dvě části meziální (přední) a jedna distální (zadní) polovina. Tyto poloviny tvoří úhel cca. 20° navzájem. Kromě toho, stejně jako téměř všechny zuby, má psí mírné zakřivení od incisální hrany ke krku zubu.
Řezná hrana psích zubů je méně špičatá než řezáky a není přesně uprostřed řezné hrany, ale je posunuta trochu dopředu. Existuje také malý rozdíl mezi horními a dolními špičáky. Dolní špičáky jsou obvykle o něco menší než horní.

Řezák

Řezáky (lat. Dentes incisivi) se používají k zakousnutí jídla. Jsou v přední části Čelisti a lidé mají vždy 4 řezáky nahoře a dole.
To znamená dva centrální a dva boční řezáky nad a pod. Centrální řezáky jsou v Zubní vzorec s čísly 11, 21, 31 a 41, boční řezáky nad a pod čísly 12, 22, 32 a 42.

Špice ohraničuje řezáky, které jsou také součástí „Přední zuby„patří. Rozdíl mezi jednotlivými stálými zuby v chrup probíhá podle jejich pozice v chrupu a jejich funkce. Řezáky, jako každý jiný zub v lidské chrupu, se skládají z jednoho Zubní korunka, Zubní krk a Kořen zubu.
Koruna zubu je poměrně plochá a ostrá, v závislosti na úkolu kousat jídlo, což umožňuje snadné kousnutí. Kromě toho je každý zub tvořen různými vrstvami, které jsou z vnějšku pokryty zubní sklovinou.
To leží uvnitř Dentine (Dentine) což je zase Pulp (vlákniny) uzavírá. Kořen zubu je obklopen dentálním cementem až do přechodu do zubního krku.

souhrn

32 zubů dospělého se liší tvarem zubních korunek a počtem kořenů zubů v závislosti na jejich úkolech při podávání a drcení. Struktura zubu se skládá ze tří složek, zubní skloviny, dentinu a zubní dřeně. Opadavý chrup obsahuje 20 zubů, jejichž anatomie je identická s trvalými zuby, pouze v menší verzi.