Struktura kosti obrázku

Obrázek Struktura dlouhých kostí dospělého (A) a dítěte (B)

a - epifýza
(Kostní konec)
b - metafýza
(aktivní růstová zóna)
c - diafýza
(Kostní dřík)

 1. Houba-jako postavený
  Kost s červenou
  Kostní dřeň -
  Spongiosa substantia
  +
  Medulla ossium rubra
 2. Epifyzální linie -
  Epifyziální linie
 3. Hustá (kompaktní) kost -
  Substantia compacta
 4. Dřeňová dutina se žlutou
  Kostní dřeň -
  Cavitas medullaris
  + Medulla ossium flava
 5. Kostní tepna -
  Nutriální tepna
 6. Periosteum -
  Periosteum
 7. Osteon (základní funkční jednotka) -
  Osteonum
 8. Prostory plné kostní dřeně
  mezi trabekulami -
  Medulla ossium
 9. Růstový talíř -
  Lamina epiphysialis

Přehled všech obrázků Dr-Gumpert naleznete na: lékařské ilustrace

Související obrázky

Ilustrace
Tvary spár

Ilustrace
Přehled kostí