Obrázek perikardium

Obrázek perikardium
 1. Perikard -
  Pericardium fibrosum
 2. Srdeční bod - Apex Cordis
 3. Koronární tepna vpravo -
  Koronární tepna dextra
 4. Levá koronární tepna -
  Levá koronární tepna
 5. Pravá síň - Atrium dextrum
 6. Pravá komora -
  Ventriculus dexter
 7. Levé atrium - Atrium sinistrum
 8. Levá komora -
  Ventriculus zlověstný
 9. Aortický oblouk - Arcus aortae
 10. Superior vena cava -
  Vynikající vena cava
 11. Dolní vena cava - Dolní dutou žílu
 12. Kmen plicní tepny -
  Plicní kmen
 13. Levé plicní žíly -
  Venae pulmonales sinastrae
 14. Pravé plicní žíly -
  Venae pulmonales dextrae

Přehled všech obrázků Dr-Gumpert naleznete na: lékařské ilustrace

Související obrázky

Ilustrace
srdce

Ilustrace
Infarkt

Ilustrace
Levá komora

Ilustrace
Pravá komora

Ilustrace
srdeční chlopně

Ilustrace
Kardiovaskulární systém

Ilustrace
Mitrální chlopeň

Ilustrace
Bolest levé paže

Ilustrace
Sínusový uzel